fbpx

7 Nisan 2020

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Caferağa Mahallesi Hacı Ahmetbey Sokak Taşpınar Apt. 13/4 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Nuve Film Yapım Limited Şirketi (“Nuve Yoga”) ile Nuve Yoga hizmetlerini www.nuveyoga.com web sitesinden satın almak üzere ilgili formları dolduran gerçek ve/veya tüzel kişiler (“Kullanıcı”) arasında aşağıda yer alan şartlarda geçerli ve bağlayıcıdır. Kullanıcı, burada tanımlandığı şekli ile Sözleşme ve eklerini okuduğunu ve anladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

TANIMLAR

Kullanıcı: www.nuveyoga.com internet sitesine giren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları, Hizmet Sözleşmesi ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Duyuru: Nuve Yoga tarafından www.nuveyoga.com internet sitesinde zaman zaman Kullanıcılar’ı bilgilendirmek amacı ile yapılan ve duyuru anında geçerlilik kazanan bildirimlerdir.

Erişim Araçları: www.nuveyoga.com adresine erişim sağlayan Kullanıcı Üyelik Numarası, Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi ve yetki kodu gibi bilgilerdir.
Kullanıcı Yetkilisi: www.nuveyoga.com internet sitesinde işlem yapan tüzel kişi olan Kullanıcılar’ı temsile yetkili gerçek kişidir.

Mevzuat: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satış Sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu.

Sistem: Nuve Yoga internet sitesine ait ve kullanılmakta olan yazılımlarıdır.

Site: www.nuveyoga.com internet sitesidir. Site, Nuve Yoga’nın ve sunmuş olduğu hizmetlerin detayının verildiği bir elektronik ortamdır.

Taraf: Ayrı ayrı Kullanıcı veya Nuve Yoga anlamındadır.

Taraflar: Birlikte Kullanıcı ve Nuve Yoga anlamındadır.

Hizmet: Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında Kullanıcı tarafından Site vasıtası ile ödemesi yapılarak talep edilen hizmetlerdir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu; ilgili Mevzuat kapsamında Kullanıcı’nın, Site’den vermiş olduğu ve ödemesini yapmış olduğu Hizmet’ in Nuve Yoga tarafından Kullanıcı’ ya sunulması ve söz konusu işleme ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülükleri oluşturur.

SATIN ALMA VE TESLİM

Kullanıcı tarafından, Hizmet satın alınması halinde ise Hizmet’ in verileceği yer ve saate dikkat edilmesi yine Kullanıcı sorumluluğundadır. Katılım gösterilmemesi iade sebebi olarak kabul edilmeyecektir.

BEYAN VE TAAHHÜTLER

Kullanıcı, Site’de yer alan Gizlilik Sözleşmesi’ni ve Hizmet Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, herhangi bir sorusu olması halinde doğrudan Site’de yer alan “İletişim” başlığı altında yer alan adres, telefon numarası ve elektronik posta adresinden Nuve Yoga ile iletişime geçebilecektir.

CAYMA HAKKI

Kullanıcı, Hizmet’i satış sözleşmesinin kullanıcı tarafından onaylandığı ya da imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Site’de yer alan “İletişim” bölümünde yer alan adres, telefon ve elektronik posta adresine yapılmalıdır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Kullanıcı’nın Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’un 68’nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

GENEL HÜKÜMLER

Bu Sözleşme Kullanıcı tarafından Hizmet alınması ile yürürlüğe girecektir.

Kullanıcı, bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini 3. gerçek ve tüzel kişilere devir edemez.

Uyuşmazlık halinde Nuve Yoga defter ve kayıtları ile Site log kayıtları kesin delil oluşturacaktır.

Bu Sözleşme dolayısı ile doğabilecek tüm vergi resim ve harçlar ilgili Taraf’ın kanuni yükümlülüğü uyarınca ödenecek olup damga vergisi doğması halinde Kullanıcı tarafından ödenecektir.

Nuve Yoga önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme hükümlerini tadil edebilir. Kullanıcı’nın üye kayıt formunda belirttiği adresinin güncellenmemesi halinde Kullanıcı tarafından belirtilecek adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir.