fbpx
BİZ KİMİZ?

Nuve Yoga, Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak No:38 Kat: 2 34716 Kadıköy/İstanbul adresine kayıtlıdır. Web sitemiz: https://nuveyoga.com adresinde faaliyettedir.

Nuve Yoga, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile Veri Sorumlusu sıfatını haizdir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİ NE AMAÇLA TOPLUYORUZ?

Kayıt ve İletişim Formları

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ticari faaliyetler, insan kaynakları faaliyetleri ve tesis /bina / saha güvenlik önlemleri kapsamında toplanıp saklanmaktadır. Toplanan bütünün kişisel veriler hukuki ve ticari gereklerden dolayı şirketimiz veri envanterinde belirlenen süreler doğrultusunda işlenmeye devam etmektedir.

Üyelik Paketi, Ders Ücreti gibi satin aldığınız hizmetin/paketin türü, banka ve kredi kartı bilgileri (banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu vb.), vergi dairesi ve fatura bilgileri, imza.

Diğer Sitelerden Gömülen İçerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; dolaylı/doğrudan yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE TUTARIZ?

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ NELER?

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ NEDİR?

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanıp saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, islenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.6698 Sayılı Kanun’da yer aldığı şekli ile burada belirtilen haklarınızı 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için şirketimizce yapılacak masrafları 6698 Sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen esaslar uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Nuve Yoga, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemlerin tamamını almakta ve bu hususta azami özeni göstermektedir.

Bu bağlamda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, hatalı kullanım, verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, ifşa edilmesi, değiştirilmesi yahut imha edilmesini önlemek için aşağıdaki önlemler alınmaktadır:

Kişisel verilerinizin alındığı tüm alanlar güvenlik duvarı ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojileri ile korunur.

Kişisel verileriniz SSL kullanılarak aktarılır.

Kişisel verilerinizin yer aldığı sistemlere sınırlı ve gerekli sayıda kişinin erişmesi sağlanarak, bu konuda ciddi bir yetki ve kontrol uygulanır.

Üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veya davranışsal veriler, sisteme üyelik sona erdiği anda üçüncü taraflara ait sistemlerden silinir.

İşbu Gizlilik Politikası hükümleri, Nuve Yoga tarafından, herhangi bir sebeple, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu değişiklikler, yeni Gizlilik Sözleşmesi’nin web sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.